Dịch vụ kế toán trọn gói

Thứ bảy - 09/04/2016 19:02
Dịch vụ kế toán Nhân Thành Đạt đã gặp rất nhiều trường hợp sử dụng dịch vụ báo cáo Thuế giá rẻ, hoặc nhờ người quen làm giúp, khi Cơ Quan Thuế xuống quyết toán thuế thì bị phạt và truy thu thuế rất nhiều. Kết quả là giá rẻ lại thành đắt.
Dịch vụ kế toán Nhân Thành Đạt hoạt động và tồn tại dựa trên uy tín, trách nhiệm, và sự chuyên nghiệp của mình.
dịch vụ kế toán trọn gói
dịch vụ kế toán trọn gói
A.  MÔ TẢ DỊCH VỤ
Dịch vụ kế toán trọn gói hiện đang là dịch vụ được sử dụng rất nhiều bởi các công ty có qui mô vừa và nhỏ. Nếu tuyển dụng một nhân viên kế toán vào làm việc, bạn sẽ phải trả không ít hơn 3 triệu một tháng và bạn cũng thực sự không biết được là công việc của nhân viên này làm có đầy đủ, chính xác theo qui định pháp luật hay không. Bạn thực sự lo lắng về các khoản phạt thuế, truy thu thuế sẽ phát sinh khi cơ quan Thuế xuống quyết toán.
Dịch vụ kế toán trọn gói hiện đang là dịch vụ được sử dụng rất nhiều bởi các công ty có qui mô vừa và nhỏ. Nếu tuyển dụng một nhân viên kế toán vào làm việc, bạn sẽ phải trả không ít hơn 3 triệu một tháng và bạn cũng thực sự không biết được là công việc của nhân viên này làm có đầy đủ, chính xác theo qui định pháp luật hay không. Bạn thực sự lo lắng về các khoản phạt thuế, truy thu thuế sẽ phát sinh khi cơ quan Thuế xuống quyết toán.
Dịch vụ kế toán trọn gói của Dịch vụ kế toán Nhân Thành Đạt các kế toán viên chuyên nghiệp và được kiểm tra kiểm soát bởi các kiểm toán viên dày dặn kinh nghiệm, do vậy,  Dịch vụ kế toán Nhân Thành Đạt sẽ giúp Công ty loại bỏ hoàn toàn những lo lắng về thuế, sổ sách kế toán cũng như các rủi ro về các khoản phạt, truy thu thuế.
Công việc  Dịch vụ kế toán Nhân Thành Đạt bao gồm:
•    Thực hiện tất cả các thủ tục, báo cáo thuế phát sinh trong năm.
•    Tư vấn các vấn đề liên quan đến chi phí, doanh thu, hóa đơn, thuế.
•    Ghi nhận sổ sách kế toán, in, lưu trữ và bàn giao cho Công ty.
•    Trực tiếp giải trình tất cả số liệu với Cơ Quan Thuế khi quyết toán thuế năm.
•    Đại diện Doanh nghiệp giải trình các vấn đề phát sinh khi cơ quan thuế yêu cầu.

B.  CHI TIẾT CÔNG VIỆC

1. BÁO CÁO THUẾ
•    Lập và gửi các Báo cáo thuế theo qui định
•    Kê khai thuế Giá trị gia tăng (VAT) hàng tháng / quý;
•    Kê khai thuế Thu nhập cá nhân hàng tháng / quý;
•    Kê khai tạm tính thuế Thu nhập doanh nghiệp hàng quý;
•    Quyết toán thuế TNDN hàng năm;
•    Quyết toán thuế TNCN hàng năm;
•    Đại diện doanh nghiệp để giải trình các vấn đề phát sinh với Cơ Quan Thuế;
•    Tư vấn các vấn đề liên quan đến thuế, hóa đơn, chi phí cho Doanh nghiệp;
•    Kiểm tra, kiểm soát sự hợp lệ của các hóa đơn đầu ra, đầu vào… thông báo và đưa ra các hướng xử lý cho Doanh nghiệp khi có các vấn đề phát sinh.

2. GHI SỔ KẾ TOÁN
•    Thiết lập hệ thống sổ sách, báo cáo, luân chuyển chứng từ kế toán.
•    Phân loại, sắp xếp, kiểm tra lại chứng từ kế toán.
•    Định khoản các nghiệp vụ kế toán.
•    Hạch toán kế toán ghi sổ kế toán.
•    Lập sổ sách kế toán, sổ chi tiết tài khoản, các bảng phân bổ, khấu hao…
•    Lập bảng tính giá thành, giá vốn công trình …
•    Lập các báo cáo kế toán: Cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tê …
•    Thông báo với Ban Giám đốc Công ty các vấn đề phát sinh trong tháng.
•    Tư vấn cho Ban Giám đốc về các vấn đề liên quan đến doanh thu, chi phí.
•    Đại diện cho Doanh nghiệp làm việc với cơ quan Thuế, kiểm toán …

C. QUI TRÌNH LÀM VIỆC
Thu thập hồ sơ, chứng từ, hóa đơn để kê khai thuế.
•    Hàng tháng, từ ngày 01 đến 10,  Dịch vụ kế toán Nhân Thành Đạt sẽ đến Doanh nghiệp thu thập các tài liệu như: hóa đơn đầu ra, hóa đơn đầu vào, sao kê ngân hàng, bảng lương…., trao đổi với Doanh nghiệp về các vấn đề phát sinh trong tháng, tư vấn trực tiếp cho Doanh nghiệp hướng xử lý các vấn đề phát sinh.
•    Sau khi thu thập hồ sơ về văn phòng,  Dịch vụ kế toán Nhân Thành Đạt sẽ tiến hành ngay việc kiểm tra, rà soát hóa đơn, chứng từ, kiểm tra các chỉ tiêu trên hóa đơn như Tên Công ty, Địa Chỉ, Mã Số Thuế, Mặt hàng …
•    Sau đó sẽ thông báo đến Doanh nghiệp để kịp thời thực hiện các giải pháp điều chỉnh, khắc phục.
•    Khi lập báo cáo thuế hàng kỳ,  Dịch vụ kế toán Nhân Thành Đạt sẽ liệt kê các hóa đơn đầu vào không hợp lệ, không hợp lý, không được khấu trừ để thông báo tới qui công ty đồng thời tư vấn cách xử lý và giải quyết, ngoài ra chúng tôi cũng cân đối thuế VAT đầu ra và đầu vào cho Công ty, tư vấn các khoản chi phí hợp lý, hợp lệ nhằm giảm giảm thiểu chi phí thuế.
•    Báo cáo thuế sau khi được lập, sẽ được kiểm tra chi tiết lại 1 lần nữa bởi chuyên viên kế toán cấp cao hơn (hoặc trưởng bộ phận dịch vụ kế toán thuế). Báo cáo thuế sau khi được kiểm tra sẽ được chuyển sang Ban Giám Đốc xem xét 1 lần cuối cùng.
•    Báo cáo Thuế hoàn thành sẽ được gửi cho Công ty để kiểm tra, ký và nộp cho Cơ Quan Thuế.
Ghi sổ kế toán
•    Chuyên viên kế toán  Dịch vụ kế toán Nhân Thành Đạt thực hiện việc ghi sổ kế toán vào phần mềm chuyên dụng.
•    Sau khi ghi nhận, số liệu sẽ được chuyển cho Trưởng Bộ phận kế toán dịch vụ xem xét.
•    Trưởng bộ phận dịch vụ xem xét, rà soát và kiểm tra lại số liệu kế toán sẽ thông báo các vấn đề phát sinh với Công ty và tư vấn hướng giải quyết.
•    Báo cáo sau khi kiểm tra sẽ gửi lên Ban Giám Đốc xem xét lần cuối cùng trước khi quyết định in vào gửi Công ty ký duyệt và lưu trữ.
•    Bàn giao lại các hóa đơn, chứng từ, sổ sách để Công ty lưu giữ.
Lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế năm 
Cuối năm, Chuyên viên kế toán  Dịch vụ kế toán Nhân Thành Đạt sẽ tổng hợp số liệu để lên Báo Cáo Tài Chính và lập Quyết toán thuế TNDN, TNCN.
Tư vấn , giải thích cho ban giám đốc về báo cáo tài chính
•    Trong quá trình làm việc với Công ty,  Dịch vụ kế toán Nhân Thành Đạt luôn cố gắng hết sức để Ban Giám Đốc Công ty nắm được tổng quan các qui định về Thuế, hiểu được báo cáo tài chính của Công ty đang thể hiện như thế nào.
•    Việc nắm bắt các qui định này sẽ giúp Ban Giám Đốc Công ty chủ động trong việc điều hành công ty, góp phần hạn chế được rủi ro phát sinh về Thuế.
•    Do đó, vào cuối năm tài chính, Ban Giám Đốc  Dịch vụ kế toán Nhân Thành Đạt sẽ có buổi trao đổi với Công ty về các vấn đề phát sinh, về số liệu báo cáo tài chính và định hướng trong tương lai.
Nộp báo cáo, quyết toán thuế, giải trình với cơ quan thuế khi quyết toán.
•    Sau khi báo cáo tài chính đã được Ban Giám Đốc  Công ty phê duyệt, báo cáo sẽ được nộp cho Cơ Quan Thuế, Cơ Quan Thống kê.
•    Khi Cơ Quan Thuế có yêu cầu kiểm tra, thanh tra,  Dịch vụ kế toán Nhân Thành Đạt sẽ có mặt ngay tại công ty để tiến hành rà soát lại toàn bộ hồ sơ kế toán lưu tại công ty và có trách nhiệm giải trình mọi vấn đề với Cơ Quan Thuế.

D. BẢNG GIÁ DỊCH VỤ
Loại hình doanh nghiệp Số lượng hóa đơn / tháng Phí dịch vụ
(VND/tháng)
Thương mại
Dịch vụ
Từ 01 đến 10 800.000 – 1.000.000
Từ 11 đến 20 1.000.000 – 1.500.000
Từ 21 đến 30 1.500.000 – 2.000.000
Từ 31 đến 50 2.000.000 – 3.000.000
Trên 50 Thỏa thuận
Sản xuất Từ 01 đến 10 1.000.000 – 1.300.000
Từ 11 đến 20 1.300.000 – 1.500.000
Từ 21 đến 30 1.500.000 – 2.500.000
Từ 31 đến 50 2.500.000 – 3.200.000
Trên 50 Thỏa thuận
Xây dựng Từ 01 đến 10 1.300.000 – 1.500.000
Từ 11 đến 20 1.500.000 – 1.800.000
Từ 21 đến 30 1.800.000 – 2.000.000
Từ 31 đến 50 2.000.000 – 3.000.000
Trên 50 Thỏa thuận

Về phí dịch vụ,  Công ty có thể nhận được những báo giá dịch vụ rất rẻ từ những công ty, cá nhân khác,  nhưng xin Công ty lưu tâm, dịch vụ kế toán, thuế là dịch vụ vô hình, Công ty không thể tìm được sự yên tâm và trách nhiệm từ những dịch vụ giá rẻ. Hơn nữa, kế toán và thuế là những công việc liên quan trực tiếp đến pháp luật, Công ty nên tìm những dịch vụ có uy tín, trách nhiệm để đảm bảo cho Công ty không gặp những rắc rối pháp lý cũng như tốn thêm chi phí để khắc phục hậu quả.
Dịch vụ kế toán Nhân Thành Đạt đã gặp rất nhiều trường hợp sử dụng dịch vụ báo cáo Thuế giá rẻ, hoặc nhờ người quen làm giúp, khi Cơ Quan Thuế xuống quyết toán thuế thì bị phạt và truy thu thuế rất nhiều. Kết quả là giá rẻ lại thành đắt.
Dịch vụ kế toán Nhân Thành Đạt hoạt động và tồn tại dựa trên uy tín, trách nhiệm, và sự chuyên nghiệp của mình. Khi thực hiện dịch vụ,  Dịch vụ kế toán Nhân Thành Đạt sẽ chịu trách nhiệm số liệu trước khách hàng và các Cơ Quan Chức Năng, trong qui trình làm việc của mình,  Dịch vụ kế toán trọn gói  Nhân Thành Đạt có nhiều bước rà soát, kiểm tra nội bộ được thực hiện trước khi báo cáo được gửi đi cho các Cơ Quan Chức Năng do đó chi phí phát sinh có thể sẽ cao hơn những đơn vị khác
 

Tác giả bài viết: tuyensinhketoan.com

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Tuyển sinh luật văn bằng 2
Tuyển sinh mầm non
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập21
  • Hôm nay585
  • Tháng hiện tại78,902
  • Tổng lượt truy cập11,061,904
Quảng cáo tin học
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây