Chính sách thuế mới 2016

Chủ nhật - 17/04/2016 11:01
Bổ sung quy định về khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt;
Bổ sung quy định về nơi kê khai, nộp thuế tiêu thụ đặc biệt của các doanh nghiệp sản xuất xăng sinh học;
Bổ sung hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt; và sửa đổi, bổ sung quy định hướng dẫn về trường hợp không thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.
Chính sách thuế mới 2016
Chính sách thuế mới 2016 có hiệu lực bắt đầu từ tháng 1 năm 2016. Chia sẻ kiến thức về chính sách thuế mới có hiệu lực bắt đầu từ tháng 1/2016 bao gồm nội dung sau: Kế toán cần chú ý đến việc cập nhật thông tin thuế hàng tháng để có cách khắc phục nhé!
– Sửa đổi, bổ sung nhiều quy định về thuế tiêu thụ đặc biệt;
– 9 mặt hàng nhập khẩu được giảm thuế;
– Bổ sung trường hợp không phải kê khai, nộp thuế GTGT… là một số chính sách tài chính mới có hiệu lực thi hành từ tháng 1/2016.

Thứ nhất: Thay đổi bổ sung quy định về thuế tiêu thụ đặc biệt:
+ Thông tư 170/2015/TT-BTC thay thế Thông tư 155/2012/TT-BTC .
++ Sửa đổi, bổ sung nhiều quy định về thuế tiêu thụ đặc biệt
– Ngày 24/11/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 195/2015/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 108/2015/NĐ-CP về hướng dẫn Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi.
Theo đó, thông tư quy định những nội dung mới về giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt. Đồng thời,
Bổ sung quy định về khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt;
Bổ sung quy định về nơi kê khai, nộp thuế tiêu thụ đặc biệt của các doanh nghiệp sản xuất xăng sinh học;
Bổ sung hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt; và sửa đổi, bổ sung quy định hướng dẫn về trường hợp không thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.
 


+ Thông tư 195/2015/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016 và thay thế Thông tư 05/2012/TT-BTC.
– Bổ sung trường hợp không phải kê khai, nộp thuế GTGT
+ Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 193/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 219/2013/TT-BTC về thuế giá trị gia tăng (GTGT).
Theo đó, ngoài các trường hợp cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp thuế theo Khoản 7 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC, Thông tư 193/2015/TT-BTC bổ sung trường hợp sau:
+ Tổ chức, doanh nghiệp nhận các khoản thù lao từ cơ quan nhà nước do thực hiện hoạt động thu hộ, chi hộ các cơ quan nhà nước.
Thù lao thu hộ, chi hộ các cơ quan nhà nước không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT là các khoản thù lao nhận được từ hoạt động: Thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế tự nguyện cho cơ quan Bảo hiểm xã hội; chi trả trợ cấp ưu đãi cho người có công, trợ cấp khác cho Bộ Lao động và thương binh xã hội; thu thuế của hộ cá nhân cho cơ quan thuế và các khoản thu hộ, chi hộ khác cho cơ quan Nhà nước.
Thông tư 193/2015/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 10/01/2016. Tổ chức, doanh nghiệp nhận được các khoản thù lao từ hoạt động thu hộ, chi hộ cơ quan nhà nước trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thì thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư này.
Xử lý hàng hóa không chuyển phát được cho người nhận
Ngày 24/11/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 191/2015/TT-BTC quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế, yêu cầu doanh nghiệp chuyển phát nhanh phải chủ động phối hợp với cơ quan hải quan xử lý hàng hóa không phát được cho người nhận.
Trường hợp hàng hóa đã thông quan, đã nộp thuế xuất khẩu hoặc thuế nhập khẩu nhưng không chuyển phát được cho người nhận theo địa chỉ trên vận đơn, doanh nghiệp nộp hồ sơ và thực hiện hoàn thuế theo quy định của pháp luật.
Đồng thời, phải đảm bảo xe chuyên dụng, bao bì chuyên dụng đáp ứng điều kiện niêm phong hải quan; kết nối hệ thống quản lý mã vạch hàng hóa với bộ phận giám sát hải quan để quản lý, giám sát đối với hàng hóa đưa ra, đưa vào khu vực giám sát; đăng ký trước với cơ quan hải quan về thời gian làm thủ tục hải quan trong trường hợp thực hiện ngoài giờ làm việc hành chính.
Thông tư 183/2015/TT-BTC có hiệu lực kể thi hành kể từ ngày 01/01/2016.
Kê khai, bảo lãnh tiền thuế với hàng hóa xuất nhập khẩu, quá cảnh
Ngày 17/11/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 184/2015/TT-BTC quy định thủ tục về kê khai, bảo lãnh tiền thuế, thu nộp tiền thuế, tiền chập nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu, quá cảnh và phương tiện xuất, nhập cảnh, quá cảnh.
Theo đó, người nộp thuế có thể nộp tiền thuế, tiền phí, bảo lãnh tiền thuế băng phương thức điện tử; nộp tiền thuế qua ngân hàng có hoặc chưa có phối hợp thu; nộp thuế trực tiếp tại Kho bạc Nhà nước hay nộp tại cơ quan Hải quan.
Thông tư quy định trình tự thu nộp phí, lệ phí của cơ quan quản lý; xử lý thông tin khi hệ thống của cơ quan Hải quan, Kho bạc Nhà nuớc, ngân hàng phối hợp thu gặp sự cố; đối chiếu số liệu và xử lý sai sót trong đối chiếu giữa cơ quan hải quan với ngân hàng, Kho bạc Nhà nước; rà soát, điều chỉnh thông tin hạch toán thu nộp tiền thuế, xử lý sai sót và bảo lãnh tiền thuế điện tử trong đối chiếu giữa các bên liên quan.
Thông tư 184/2015/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016.

Thứ 2: Về 9 mặt hàng nhập khẩu được giảm thuế
Từ ngày 01/01/2016, Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế chính thức có hiệu lực, theo Thông tư số 182/2015/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2015. Theo đó, Bộ Tài chính đã cắt giảm thuế nhập khẩu của 9 mặt hàng.
Cụ thể, các mặt hàng được giảm thuế nhập khẩu như cá đông lạnh (trừ phi lê cá) và các loại thịt khác giảm từ 18% xuống 16%. Tám mặt hàng ô tô với mức giảm thuế từ 2% đến 4% gồm xe ô tô có nội thất được thiết kế như căn hộ, xe dung tích xi lanh trên 2.500 cc, xe bốn bánh chủ động, xe loại dung tích xi lanh trên 3.000 cc, xe ô tô (kể cả xe chở người có khoang chở hành lý chung), SUV và xe thể thao nhưng không kể xe van, xe có động cơ dùng để vận tải hàng hóa có tổng trọng lượng có tải tối đa không quá 5 tấn, loại khác (trừ dạng CKD),…
Biểu thuế mới sẽ được áp dụng từ 1/1/2016. Đồng thời, ngay khi Thông tư có hiệu lực, hàng loạt các Thông tư điều chỉnh mức thuế suất xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi đang có hiệu lực trong năm 2015 sẽ bị bãi bỏ để thực hiện theo Biểu thuế chung thống nhất.
 

Thông tư 79/2015/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2016.
Nghiêm cấm ghi sổ kế toán thông tin không có chứng từ kế toán
Theo Thông tư 174/2015/TT-BTC có hiệu lực từ 01/01/2016, việc ghi sổ kế toán (SKT) thuế xuất nhập khẩu (XNK) quy định như sau:
– Đơn vị KT phải căn cứ vào chứng từ KT để ghi SKT.
– Việc ghi SKT phải kịp thời, rõ ràng và đầy đủ theo các nội dung của từng SKT. Thông tin, số liệu phản ánh trên SKT phải chính xác, trung thực, đúng với chứng từ KT.
– SKT được ghi theo trình tự thời gian phát sinh các nghiệp vụ.
– Việc cập nhật, ghi vào SKT, vào cơ sở dữ liệu KT thuế XNK phải căn cứ vào chứng từ KT, phải được kiểm tra tính chính xác của các nghiệp vụ phát sinh.
Nghiêm cấm ghi SKT mọi thông tin không có chứng từ KT.
Những người có liên quan phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, đảm bảo phản ánh đầy đủ, kịp thời, trung thực, liên tục, có hệ thống toàn bộ nghiệp vụ liên quan đến quản lý thuế, thu khác với hàng hóa XNK các thông tin đã cập nhật.

Thứ 3: Bổ sung trường hợp không phải kê khai, nộp thuế GTGT
Thông tư 212/2014/TT-BTC, các văn bản liên quan đến KT nghiệp vụ thuế, thu khác với hàng hóa XNK do Bộ Tài chính ban hành trước 01/01/2017 không phù hợp với Thông tư này hết hiệu lực từ 01/01/2017.
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 155/2015/TT-BTC thay thế Thông tư 52/2012/TT-BTC về công bố thông tin (CBTT) trên thị trường chứng khoán, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2016.
Một trong những điểm mới nổi bật tại Thông tư 155 là việc sửa đổi khái niệm “cổ đông nội bộ” thành “người nội bộ của công ty đại chúng”.
Ngoài ra, Thông tư 155 cũng bổ sung các chức danh như người đại diện theo pháp luật, thành viên ban kiểm toán nội bộ vào khái niệm “người nội bộ của công ty đại chúng”, đảm bảo thống nhất với quy định mới tại Luật Doanh nghiệp 2014.
 

Đây là quy định tại Thông tư số 196/2015/TT-BTC về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bay qua vùng trời Việt Nam do Bộ Tài chính mới ban hành.
Đối tượng chịu phí là các chuyến bay thường lệ; chuyến bay không thường lệ; chuyến bay chuyên cơ kết hợp vận chuyển thương mại.
Còn các chuyến bay bay qua vùng trời Việt Nam không vì mục đích thương mại, bao gồm:
Chuyến bay chuyên cơ (không bao gồm chuyến bay chuyên cơ kết hợp vận chuyển thương mại); chuyến bay công vụ; chuyến bay tìm kiếm cứu nạn, vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo, cứu trợ lũ lụt, thiên tai và làm nhiệm vụ nhân đạo khác là đối tượng không chịu phí.

Chính sách thuế mới có hiệu lực bắt đầu từ tháng 1/2016

Tổng số điểm của bài viết là: 40 trong 8 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 8 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Tuyển sinh luật văn bằng 2
Tuyển sinh mầm non
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập18
  • Hôm nay2,438
  • Tháng hiện tại65,268
  • Tổng lượt truy cập11,153,807
Quảng cáo tin học
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây